Det strategiske lederskab

Akademiuddannelsen i ledelse

Med 'det strategiske lederskab' styrker du din ledelsesmæssige handlekraft og udvikler evnen til at forstå, fortolke og formidle det strategiske lederskabs processer, vilkår, dimensioner og perspektiver.

Det er en fordel, at du på forhånd har gennemført 'ledelse i praksis' og 'organisation og arbejdspsykologi'. Det er dog ikke påkrævet. 

Målgruppe

'Det strategiske lederskab' er for dig, der ønsker at øge dine kompetencer inden for menneskelig udvikling og adfærd og få løftet dit strategiske lederskab. 

Indhold

  • Strategiske teorier og modeller
  • Strategisk analyse, udvikling og implementering
  • Udvikling af ledelsesprocesser, der omsætter strategien til praksis.
  • Processer, der skaber ejerskab og handling hos medarbejdere og ledere i organisationen
  • Forandringsprocesser og forandringsledelse
  • Personligt, reflekteret og autentisk lederskab i forbindelse med strategiprocessen.

Dit udbytte

Når du har taget 'det strategiske lederskab ', kan du:

  • foretage strategisk analyse og lede udviklingsorienterede situationer på det relevante ledelsesniveau i relation til den aktuelle sammenhæng
  • udvikle din egen ledelsestilgang og ledelsespraksis i forbindelse med strategiarbejdet
  • deltage aktivt i at realisere organisationens mål ved at bidrage med input til strategien, og ved i egen afdeling at gennemføre strategiunderstøttende forandringer, fx i form af kompetenceudvikling og forandringsledelse.
  • udvise ledelsesmæssig handlekraft og omsætte strategiske mål til konkrete og realistiske kulturtilpassede udviklingsprocesser, der bidrager til sammenhængskraften i organisationen

Sådan arbejder vi

Grundlaget for undervisningen er din dagligdag. Det er derfor vigtigt, at du selv er aktiv og bidrager med dine egne erfaringer. Din læring sker i et miks, hvor du får ny viden gennem oplæg og refleksion – og ikke mindst gennem sparring i mindre grupper.

Eksamen og ECTS-point

Faget afsluttes med en skriftlig projektrapport og en mundtlig eksamen, der har afsæt i projektrapporten. Du får karakter efter 7-trinsskalaen. 'Det strategiske lederskab' giver 10 ECTS-point.

Begynd i februar eller september

Vi opretter hold med start i februar og september, men optager løbende studerende til det kommende hold. Tilmeld dig gerne, når du har besluttet dig, da der kan være ventelister til holdene.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Det strategiske lederskab' er et fag på akademiuddannelsen i ledelse, der er en del af fagområdet for ledelse. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160. 

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.