Coaching i organisationer

Akademiuddannelsen i ledelse

Med 'coaching i organisationer' udvikler du dine samtale- og kommunikationskompetencer med særligt fokus på at kunne coache i en organisatorisk kontekst. Du bliver præsenteret for coachingteknikker og samtalemodeller, så du kan anvende coaching som begreb og metode med henblik på at skabe læring og udvikling.

Du kan med fordel supplere med 'konflikthåndtering og coaching'.

Målgruppe

'Coaching i organisationer' er for ledere, medarbejdere i HR-funktioner og andre, der kan anvende coaching i sin hverdag. Forløbet kan med fordel følges af personer, der har brug for at styrke sine færdigheder i coaching, og som i løbet af uddannelsen har mulighed for at træne coaching i egen organisation.

Indhold

 • Coaching som metode
 • Coaching i praksis i organisatorisk kontekst
 • Kommunikationsteori og –forståelse
 • Etik og moral i coaching
 • Kompetenceudvikling og læring hos fokuspersonen og hos coachen
 • Forskellige teoretiske og metodiske tilgange til coaching (herunder særligt den systemiske fasemodel, AI og socialkonstruktionisme samt ledelsesbaseret coaching og GROW)

Dit udbytte

Efter forløbet er det målet, at du:

 • kan anvende coaching i forskellige relationer og sammenhænge: medarbejder-kollega, leder-medarbejder, individ-team
 • kan bibringe fokuspersonen eller gruppen kompetencer, der gør denne i stand til at finde egne løsninger på udfordringer
 • kan stille spørgsmål, der sætter fokuspersonen i en selvobserverende og selvreflekterende position
 • har et klart indblik i, at organisatorisk coaching har fokus rettet på opgaveløsning og på de relationer, som den enkelte indgår i
 • har forståelse for de vigtigste anvendte teorier og metoder inden for coaching
 • kan bruge sproget som et bevidst værktøj. 

Sådan arbejder vi

'Coaching i organisationer' er et værktøjsorienteret fag, der sigter mod at styrke dine kompetencer i coaching. Den konkrete anvendelighed vil løbende blive afprøvet i studiegrupper, hvor værktøjer og metoder trænes.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter forløbet med en mundtlig eksamen, der har afsæt i et kort projekt. Du får karakter efter 7-trinsskalaen. 'Coaching i organisationer' giver 10 ECTS-point.

Begynd i februar eller september

Vi opretter hold med start i februar og september, men optager løbende studerende til det kommende hold. Tilmeld dig gerne, når du har besluttet dig, da der kan være ventelister til holdene.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Coaching i organisationer' er et fag på akademiuddannelsen i ledelse, der en del af fagområdet for ledelse. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.