De studerende fortæller

Planen er, at jeg skal være leder på det tidspunkt, hvor jeg er klar, og den rigtige chance byder sig. Derfor foreslog min leder, at jeg tog akademiuddannelsen i ledelse, fordi den er anerkendt, og fordi vi på Crisplant har gode erfaringer med lige netop denne uddannelse. Jeg har allerede fået et stort, fagligt udbytte af uddannelsen, selvom jeg kun har læst et halvt år ud af de tre år, uddannelsen varer. I dag synes jeg, at jeg arbejder mere klogt og effektivt. Samtidig er jeg blevet mere reflekteret.

— Sanne Klit, Parts Coordinator, Crisplant A/S

 

På akademiuddannelsen i ledelse har jeg lært at læse mennesker og fået teknikker til at undgå konflikter og opbygge mine ansattes gejst og motivation. Før var jeg den sure, bombastiske chef, der sagde: ”Vi skal spare. Sådan er det. Bum.” Nu er jeg den lydhøre, inkluderende chef, der inddrager personalet i processen og giver dem ejerskab ved fx at spørge: ”Hvad mener I? Har I forslag til, hvordan vi løser dette problem?” Jeg har lært at fremlægge tingene på en måde, så de ansatte vender problemer til fordele. På uddannelsen er der virkelig sket et skred for mig i den måde, jeg agerer på som chef.

— Simen Persoons, køkkenchef, Aarhus Kommune

 

Mit job er præget af HR-aktiviteter som MUS, gruppesamtaler, sygesamtaler og afskedigelser. Her gør det en stor forskel at kunne trække på den viden om kommunikation, jeg har fået under min uddannelse. Jeg har fået kendskab til en række modeller, der kan bruges ved medarbejdersamtaler. På den måde sikrer jeg, at samtalerne ikke trækker i langdrag, og at misforståelser og diskussioner afværges.

Jeg fik virkelig meget ud af, at udveksle erfaringer med mine medstuderende. Det var inspirerende at høre, hvordan de arbejdede med HR og ledelse i deres virksomheder, og hvordan de arbejdede med de ting, vi lærer. Der er stor forskel på de virksomheder, vi kom fra, så der var også forskel på vores måde at arbejde med ledelse på.

— Shahram Rezagi, stationsleder hos Aarhus Sporveje

 

Teori er fint nok, men for mig var det mindst lige så brugbart at få et stort netværk. På studiet var folk utrolig ærlige og åbne, og vi lærte meget af hinanden.

— Lilian Lenbroch, hotelchef for hotel Ebeltoft Strand