Afgangsprojekt

Akademiuddannelsen i ledelse

Afgangsprojektet er et forløb over ca. 5 måneder, der afslutter akademiuddannelsen i ledelse.

Afgangsprojektet er et obligatorisk fag på uddannelsen. Forudsætningen for at gå til prøve i afgangsprojektet er, at uddannelsens moduler svarende til 50 ECTS-point er bestået.

Fagets indhold

Afgangsprojektet er kronen på værket på din akademiuddannelse i ledelse, hvor indholdet på alle foregående fag sættes i spil. Når du er nået til afgangsprojektet, har du gode forudsætninger for at identificere en bredere ledelsesmæssig problemstilling, og vurdere hvilke handlinger der kan foretages, så de giver succes for dig og din virksomhed.

Omdrejningspunktet for faget er analyse af en selvvalgt problemstilling, der efter en indføring i metodediscipliner m.v. resulterer i et afslutningsprojekt. Ud over metodeundervisning vil du få individuel vejledning. Vi prioriterer endvidere, at deltagerne får tid til indbyrdes sparring og coaching.

Dit udbytte

Med afgangsprojektet får du:

  • viden og færdigheder, så du er i stand til at identificere, formulere, afgrænse, beskrive, analysere og vurdere en større relevant problemstilling inden for ledelsesfeltet
  • viden og færdigheder, så du kan arbejde med dataindsamling og anvende solide teorier og metoder i praksisnære problemløsninger
  • færdigheder i at præsentere i rapportform

Med et afsluttet afgangsprojekt har du hele akademiuddannelsen i ledelse som viser, at du nu er i stand til på et teoretisk og metodisk grundlag at løse praksisnære og komplekse ledelsesmæssige problemstillinger.

Sådan arbejder vi

Fagets omdrejningspunkt er deltagernes arbejde med egne projekter. I starten af forløbet tager undervisningen sigte på at styrke deltagernes metodiske forudsætninger. Efterfølgende vil der være fokus på vejledning, aktiviteter mellem deltagerne og sparring og coaching i grupper. Endvidere er der i en vis udstrækning mulighed for at inddrage aktiviteter, der udspringer af ønsker fra deltagerne.

Eksamen og ECTS-point

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i det skriftlige afgangsprojekt. Det skriftlige afgangsprojekt har et omfang på maksimum 25 normalsider Der gives en samlet karakter efter 7-trinsskalaen. Den skriftlige del indgår med 2/3 vægt. Afgangsprojektet giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Rekordmange afslutter akademiuddannelse i ledelse

28 fik i juni 2016 papir på deres færdigheder som leder. En af dem er It-ansvarlig Hanne Bak fra nedrivningsfirmaet Kingo Karlsen A/S i Silkeborg. 

Læs artiklen