Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i ledelse

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af tre obligatoriske fag, to valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag svarende til 50 ECTS-point før du kan gå til eksamen i dit afgangsprojektet.

Du kan tage en hel uddannelse, et enkelt fag eller selv sammensætte det forløb, der bedst matcher dine ønsker og behov.

Ønsker du at tage hele akademiuddannelsen i ledelse, så anbefaler vi, at du starter med ’ledelse i praksis’, evt. ’organisation og arbejdspsykologi’ eller det valgfag, du synes lyder spændende. Faget ’det strategiske lederskab’ passer bedst som et af de sidste fag, inden du skal skrive dit afgangsprojekt. 

Obligatoriske fag Ledelse i praksis
Organisation og arbejdspsykologi
Valgfag Valgfag 1
Valgfag 2
Obligatoriske fag Det strategiske lederskab
Afgangsprojekt - ledelse

Valgfag

Med valgfagene har du mulighed for at specialisere dig inden for et emneområde, som passer til dine behov og interesser.

Du skal have valgfag svarende til 20 ECTS-point. Du skal mininimum vælge valgfag svarende til 10 ECTS-point inden for fagområdet ledelse. Du kan derudover frit vælge valgfag, men fag fra andre fagområder end ledelse må højst udgøre 10 ECTS-point.

Vi udbyder følgende valgfag inden for fagområdet ledelse:

På akademiuddannelsen i ledelse har jeg lært at læse mennesker og fået teknikker til at undgå konflikter og opbygge mine ansattes gejst og motivation.

— Simen Persoons, køkkenchef, Aarhus Kommune

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig

Download studieordninger

Det var virkelig en øjenåbner

Faget ’ledelse i praksis’ gjorde hotelchef Lilian Lenbroch fra Ebeltoft Strand opmærksomhed på det, der begrænsede hende i at være en god leder. 

Læs mere