Uddannelse, ledelseserfaring, indsigt og sund dømmekraft er nødvendigt for værdiskabende bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesarbejde bliver stadig mere kompliceret. Men med uddannelse på området er både virksomhed og bestyrelsesmedlem bedre stillet. Det mener Niels Holger Poulsen fra Birn+Partners, der underviser bestyrelsesmedlemmer på Erhvervsakademi Aarhus.

”Med dette uddannelsesforløb hjælper vi et segment, som ikke er fuldt ud bevidst om deres ansvar, rammer og redskaber. Det er godt, fordi bestyrelsesarbejde i dag bliver stadig mere kompliceret og krævende,” siger Niels Holger Poulsen fra Birn+Partners, der udbyder akademifag om bestyrelsesansvar i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus.

Niels Holger har i mange år beskæftiget sig med udpegning af og opkvalificering af bestyrelsesmedlemmer og ikke mindst, hvordan man skaber værdi som bestyrelsesmedlem. 

”Jeg oplever en stor efterspørgsel efter at fremme viden om ansvar, udvikling af og risikostyring i små og mellemstore danske virksomhedsbestyrelser,” siger han.

Det nødvendige grundlag for godt bestyrelsesarbejde

Indtil videre har over 100 personer læst et af akademifagene ’grundlæggende bestyrelsesansvar’ og ’udvidet bestyrelsesansvar’ enten som et særskilt uddannelsesforløb eller som en del af akademiuddannelsen i ledelse på Erhvervsakademi Aarhus.

”Der har været stort engagement fra deltagernes side. De er kommet med forskellige forudsætninger, men den store grad af involvering har gjort det muligt for deltagerne at blive inspireret af hinanden,” understreger Niels Holger, der opfordrer flere til at uddanne sig.

”Det er rigtig godt for virksomhederne at have en bestyrelse, men bidrager den ikke til at skabe værdi, er det ofte bare spild af tid. Med en uddannelse får bestyrelsesmedlemmerne det nødvendige grundlag for godt bestyrelsesarbejde.”