Praktiske oplysninger

Akademiuddannelsen i ledelse

Undervisning

Vi tilbyder både dag- og aftenundervisning. Ved dagsundervisning er der typisk en mødedag hver anden uge, i alt 8 mødedage. Aftenundervisning er en ugentlig mødeaften, i alt 15 aftener.

Sted

Undervisningen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus,
Ringvej Syd 104,
8260 Viby J.

Pris

Der er varierende priser, afhængig af om det er et dags- eller aftenfag.

Se det aktuelle fagudbud og priser.

Fjernundervisning via smartlearning.dk

Du har mulighed for at tage et fag som fjernundervisning. Se mere på www.smartlearning.dk.

Eksamen

Du finder info om regler, retningslinjer og klagevejledninger i forbindelse med eksamen her >>

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her >>