Human Resource Management

Tag 'Human Resource Management' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Human resources er en af virksomhedens vigtigste konkurrenceparametre. I dag er det derfor en af lederens mest centrale opgaver at udvikle de menneskelige ressourcer, så medarbejderne konstant følger med udviklingen og kan opfylde krav, der stilles til organisationen. Det betyder, at kravene til lederens HR-kompetencer er større end nogensinde før.

Bliv klædt på til lederopgaver inden for HR

Med Human Resource Management opnår du kompetencer til selvstændigt at varetage de ledelsesmæssige HR-opgaver med henblik på at tiltrække, fastholde, udvikle og afvikle medarbejdere.

Arbejd med HR-problemstilling i egen virksomhed

Faget fokuserer på medarbejdernes betydning for virksomhedens succes med strategiarbejdet. Med udgangspunkt i virksomhedens strategi skal du som leder fx kunne afdække virksomhedens kompetencebehov og udarbejde og gennemføre en kompetenceudviklingsplan.

Det lærer du om

 • Human resources og strategisk ledelse
 • HR i global og lokal perspektiv
 • Personalepolitik
 • Personaleplanlægning
 • Tiltrækning af medarbejdere
 • Udvikling af medarbejdere
 • Fastholdelse af medarbejdere
 • Afvikling af medarbejdere
 • Samtaleformer
 • Sammenhæng mellem HR og strategi

Det kan du, når du er færdig

 • forstå sammenhængen mellem HR og virksomhedens øvrige forretningsmæssige strategier og organisationen
 • forstå generelle metoder om tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling af personale
 • afdække et rekrutteringsbehov gennem en job- og personanalyse
 • anvende relevante samtaleformer for human resources

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "Human Resource Management" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i ledelse. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Human Resource Management' giver 10 ECTS point. Du afslutter forløbet med at skrive en synopsis (kort skriftlig fremstilling) og en mundtlig eksamen, der har afsæt i synopsen. Du får karakter efter 7-trinsskalaen.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Vi opretter hold med start i februar og september, men optager løbende studerende til det kommende hold. Tilmeld dig gerne, når du har besluttet dig, da der kan være ventelister til holdene.

Ingen kursusdato fastlagt

}