Usikkerhedsbudget og procesforståelse

Akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi

Med faget kan du udarbejde og anvende konkrete usikkerhedsbudgetter. Udarbejdelse og anvendelse skal ske på grundlag af en forståelse af den proces og det udstyr/anlæg, som målingen foregår i.

Gå direkte til tilmelding

Indhold

  • Identifikation af fejlkilder
  • Procesforståelse, herunder diagrammer (PI-diagrammer, maskindiagrammer eller lignende procesdokumentation)
  • Usikkerhedsbudgetter, herunder fejltyper, korrelation og fordelinger og statistik
  • Anvendelse af leverandøroplysninger og -datablade samt klassificering af udstyr i målekæden
  • Tolerancer og anvendelse af resultatet af usikkerhedsbudgettet

Undervisningen består af teori, opgaveregning og anvendelse heraf i praktiske sammenhænge i laboratoriet.

Dit udbytte

Når du har taget 'usikkerhedsbudget og procesforståelse', kan du:

  • håndtere situationer inden for opstilling og anvendelse af usikkerhedsbudgetter
  • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med opstilling og anvendelse af usikkerhedsbudgetter
  • udvikle egen praksis i relation til opstilling og anvendelse af usikkerhedsbudgetter

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af et individuelt projekt. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Usikkerhedsbudget og procesforståelse' giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Usikkerhedsbudget og procesforståelse' er et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Hasselager Allé 8
8260 Viby J

Find vej