Tryk- og temperaturmåling

Akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi

Med faget kan du arbejde kvalificeret med tryk- og temperaturtransducere i praksis. Undervisningen tager udgangspunkt i de mest udbredte transducertyper og du trænes derudover i at tilegne dig viden om transducertyper, som du ikke kender på forhånd.

Gå direkte til tilmelding

Indhold

  • De mest anvendte transducere og typiske fejlkilder
  • Dynamiske forhold i forbindelse med måling, herunder tidskonstanter og dødtid
  • Signalbehandling og korrektion
  • Kalibrering og justering
  • Robusthed og usikkerheder
  • Standarder og klassificeringer

Undervisningen består af teori, opgaveregning og anvendelse heraf i praktiske sammenhænge i laboratoriet.

Dit udbytte

Når du har taget 'tryk- og temperaturmåling', kan du:

  • håndtere situationer inden for tryk- og temperaturmåling
  • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for tryk- og temperaturmåling
  • udvikle egen praksis i relation til tryk- og temperaturmåling

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Tryk- og temperaturmåling' giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Tryk- og temperaturmåling' er et valgfag på akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Hasselager Allé 8
8260 Viby J

Find vej