Signalkæden

Akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi

Med faget får du viden om målesignalets vej fra målepunkt i procesanlæg til monitorering på fx en computerskærm (signalkæden). Du kan identificere et måleudstyrs formål i et procesanlæg. F.eks. om den indgår i sikkerhed, i en reguleringssløjfe eller som dataudlæsning.

Du lærer at foretage målinger, vurdere usikkerheder og opstille forenklet usikkerhedsbudget for en given signalkæde. Du får styr på, hvordan man forholder sig kritisk til målte data, så du kan udpege det svage led i signalkæden.

Gå direkte til tilmelding

Indhold

 • Procesanalyse
 • Transmitter/transducer (måleopgave og placering) 
 • Standardsignaler
 • Udvalgte relevante digitale kommunikationsprotokoller
 • Signalomsætning og A/D konvertering
 • Måling på elektriske størrelser
 • Kontrol systemer
 • Monitorering og behandling af data

Undervisningen består af teori, opgaveregning og anvendelse heraf i praktiske sammenhænge i laboratoriet.

Dit udbytte

Når du har taget faget 'signalkæden', kan du:

 • håndtere situationer vedrørende signalkæden
 • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde vedrørende signalkæden
 • udvikle egen praksis vedrørende signalkæden

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Signalkæden' giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Signalkæden' er et valgfag på akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Hasselager Allé 8
8260 Viby J

Find vej