Miljømålinger

Akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi

Med faget kan du foretage valide målinger i et miljø på baggrund af en forståelse af det miljø, du måler i, formålet med målingen, det måleudstyr du bruger og samspillet imellem disse forhold. Du kan videreformidle resultaterne og de beslutninger, resultaterne må medføre.

Gå direkte til tilmelding

Indhold

  • Egenskaber for det undersøgte miljø
  • Udvalgte relevante fysiske målinger f.eks. støj, lys, fugt, partikel- og areosolmålinger
  • Udvalgte relevante kvantitative og kvalitative kemiske målinger, f.eks. forureninger, emissioner og gasser
  • Robusthed og usikkerheder
  • Standarder og klassificeringer

Undervisningen består af teori, opgaveregning og anvendelse heraf i praktiske sammenhænge i laboratoriet.

Dit udbytte

Når du har taget 'miljømålinger', kan du:

  • håndtere situationer inden for miljømålinger
  • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for miljømålinger
  • udvikle egen praksis i relation til miljømålinger

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Miljømålinger' giver 5 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Miljømålinger' er et valgfag på akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Hasselager Allé 8
8260 Viby J

Find vej