Materialeprøvning

Akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi

Med faget kan du foretage valide målinger af et materiales egenskaber på baggrund af en forståelse af det materiale, du måler på, formålet med målingen, det måleudstyr du bruger, kravsspecifikationen og samspillet imellem disse forhold.

Gå direkte til tilmelding

Indhold

  • Materialekendskab, herunder egenskaber for stål, legeringer, plast og komposit
  • Mekanisk prøvning, herunder hårdhedsprøvning, trækprøvning, trykprøvning, bøjeprøvning og ruhed
  • Fysisk målinger, herunder massefylde, porøsitet, ledningsevne og fasetransformationer
  • Kvalitative og kvantitative kemiske analyser på materialer.

Undervisningen består af teori, opgaveregning og anvendelse heraf i praktiske sammenhænge i laboratoriet.

Dit udbytte

Når du har taget 'materialeprøvning', kan du:

  • håndtere situationer inden for materialeprøvninger
  • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for materialeprøvninger
  • udvikle egen praksis i relation til materialeprøvninger

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Materialeprøvninger' giver 5 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Materialeprøvning' er et valgfag på akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Hasselager Allé 8
8260 Viby J

Find vej