Masse-, volumen-, og flowmåling

Akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi

Dette valgfag med konkret måleudstyr lærer dig om forskellige typer af masse-, volumen-, og flowmålinger, så du kan arbejde kvalificeret med dem.

Du får kendskab til særlige forhold omkring kalibrering og vedligeholdelse af udstyr, som du lærer ved praktisk at udføre relevante målinger.

Gå direkte til tilmelding

Indhold

  • Udvalgte relevante vægte og anvendte transducere
  • Udvalgte relevante transducere til niveaumåling
  • Udvalgte relevante transducere til volumenflowmåling og masseflowmålinger, herunder måling af flow af væsker, luft/gasser og faste stoffer
  • Typiske transducere til energimåling og afregning af overført energi

Undervisningen består af teori, opgaveregning og anvendelse heraf i praktiske sammenhænge i laboratoriet.

Dit udbytte

Når du har taget 'masse-, volumen-, og flowmåling', kan du:

  • håndtere situationer inden for måling af masse, volumen og flow
  • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for måling af masse, volumen og flow
  • udvikle egen praksis i relation til masse, volumen og flow

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Masse-, volumen-, og flowmåling' giver 5 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Masse-, volumen-, og flowmåling' er et valgfag på akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Hasselager Allé 8
8260 Viby J

Find vej