Målinger af væskers egenskaber

Akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi

Med faget får du viden om forskellige principper for måling af væskers egenskaber og kan arbejde kvalificeret med dem. Du får samtidigt kendskab til særlige forhold omkring kalibrering og vedligeholdelse af udstyret. Du lærer dette ved praktisk udførelse af udvalgte målinger i væske.

Gå direkte til tilmelding

Indhold

  • De mest anvendte principper for måling af væskers egenskaber.
  • Udvalgte relevante målinger, herunder densitet, turbiditet og uopløseligt materiale samt viskositet
  • In-line måling af egenskaber
  • Kalibrering og justering
  • Robusthed og usikkerheder

Undervisningen består af teori, opgaveregning og anvendelse heraf i praktiske sammenhænge i laboratoriet.

Dit udbytte

Når du har taget 'målinger af væskers egenskaber', kan du:

  • håndtere situationer inden for måling af væskers egenskaber
  • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for måling af væskers egenskaber
  • udvikle egen praksis i relation til måling af væskers egenskaber

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Målinger af væskers egenskaber' giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Målinger af væskers egenskaber' er et valgfag på akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Hasselager Allé 8
8260 Viby J

Find vej