Kvalificering og validering

Akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi

Med faget kan du deltage i arbejdet med at bevise, at måleudstyr måler korrekt og inden for specifikationerne i praksis. Du lærer altså at kvalificere måleudstyr og validere målinger i virksomhedens udstyr og anlæg. Når du har taget faget, kan du selvstændigt varetage fagligt/tekniske delopgaver og deltage i planlægning af kvalificeringsprojekter.

Gå direkte til tilmelding

Indhold

  • Kravsspecifikationer
  • Designkvalificering (DQ)
  • Installationskvalificering (IQ)
  • Funktionskvalificering (OQ)
  • Produktionskvalificering (PQ) – validering
  • SOP, protokoller og dokumentationskrav
  • Statistiske metoder

Undervisningen består af teori, opgaveregning og anvendelse heraf i praktiske sammenhænge i laboratoriet.

Dit udbytte

Når du har taget 'kvalificering og validering', kan du:

  • håndtere situationer vedrørende kvalificering og validering
  • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde vedrørende kvalificering og validering 
  • udvikle egen praksis vedrørende kvalificering og validering

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Kvalificering og validering' giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Kvalificering og validering' er et valgfag på akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Hasselager Allé 8
8260 Viby J

Find vej