Geometriske målinger

Akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi

Med faget får du forståelse af, at geometrisk måling danner grundlag for at kunne træffe beslutninger vedrørende et produkts kvalitet og funktionalitet. Herunder kan du opstille og forstå de tolerancer som skal opstilles for at et produkt kan slutgodkendes.

Du opnår forståelse af princippet bag de mest anvendte måleudstyr inden for geometrisk måling, og kan benytte disse. Ikke mindst opnår du kendskab til de begrænsninger og muligheder det enkelte udstyr har. Derudover får du kendskab til de anvendte standarder inden for geometrisk måling, de såkaldte geometriske produktspecifikationer (GPS), og du får kendskab til fejlkilder.

Gå direkte til tilmelding

Indhold

 • Anvendelse af håndmåleudstyr, herunder skydelære, måleur og mikrometerskrue
 • Anvendelse af ruhedsmålere og ruhedsnormaler
 • Anvendelse af taktile og optiske koordinatmålemaskiner
 • Geometrisk produkt specifikation (GPS)
 • Opstilling af tolerancer til kontrolmålinger på produkter
 • Sporbarhed og kalibrering
 • Vedligeholdelse af måleudstyr
 • RPS

Undervisningen består af teori, opgaveregning og anvendelse heraf i praktiske sammenhænge i laboratoriet.

Dit udbytte

Når du har taget 'geometriske målinger', kan du:

 • anvende fagområdets centrale metoder og redskaber samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til erhverv med relation til geometriske målinger
 • vurdere grundlæggende og praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmuligheder vedrørende geometriske målinger.
 • vurdere geometriske målinger i forbindelse med praktisk arbejde med forsøgs- og udviklingsopgaver, projekter og kontrolopgaver

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Geometriske målinger' giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Geometriske målinger' er et valgfag på akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Hasselager Allé 8
8260 Viby J

Find vej