Drift og vedligehold af måleudstyr

Akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi

Dette obligatoriske fag lærer dig at håndtere de relevante situationer inden for drift og vedligehold af måleudstyr.

Gå direkte til tilmelding

Indhold

 • Vedligehold af måleudstyr og instrumenter
 • Planlægning og vurdering af kalibreringsrutiner og kalibreringseffekter
 • Håndtering af kalibreringsresultater og kalibreringssertifikater
 • Normaler og sporbarhed
 • Akkreditering/certificering
 • Six Sigma
 • Kontrolkort og outlier tests
 • Statistiske tests

Undervisningen består af teori, opgaveregning og anvendelse heraf i praktiske sammenhænge i laboratoriet.

Dit udbytte

Når du har taget 'drift og vedligehold af måleudstyr', kan du:

 • håndtere situationer inden for drift og vedligehold af måleudstyr
 • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for drift og vedligehold af måleudstyr.
 • udvikle egen praksis i relation til drift og vedligehold af måleudstyr

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af et individuelt projekt. Prøven har ekstern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Drift og vedligehold af måleudstyr' giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Usikkerhedsbudget og procesforståelse' er et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Hasselager Allé 8
8260 Viby J

Find vej