Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi

Akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi består af tre obligatoriske fag, en række valgfag og så et afgangsprojekt, som du afslutter uddannelsen med. 

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point. Klik på de enkelte fag for mere information:

1. obligatoriske fag

Valgfag med konkret måleudstyr

Efter faget 'grundlæggende måleteknik' tager du et eller flere valgfag, hvor du arbejder med konkret måleudstyr:

2. og 3. obligatoriske fag

Efter det 1. obligatoriske fag og som minimum ét valgfag, hvor du har arbejdet med konkret måleudstyr, tager du det 2. og 3. obligatoriske fag:

Andre valgfag

Disse to valgfag kan du tage, så snart du har faget 'grundlæggende måleteknik' og et af de valgfag, hvor du arbejder med konkret måleudstyr.

Bemærk, at valgfag tilsammen skal udgøre 25 ECTS-point. Du skal som minimum vælge valgfag, der svarer til 15 ECTS-point inden for fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Valgfag fra andre fagområder må tilsammen højst udgøre 10 ECTS-point.

Se oversigt over fagområder >>

Afgangsprojekt

Du skal have afsluttet fag, der svarer til samlet 50 ECTS-point, før du kan begynde på afgangsprojektet.

Afgangsprojekt - kvalitet og måleteknologi (10 ECTS)

 

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig

 

Download studieordning