Praktiske oplysninger

Akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi

Tid og sted

Undervisningen er primært tilrettelagt i dagtimerne. 

Undervisningen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Hasselager Allé 8
8260 Viby J

Find vej >>

Indledende fag og studieteknik

Inden du starter, kan du tage en række indledningsfag i matematik, fysik og it, hvis du har behov. Kontakt os, hvis du er i tvivl. 

Inden studiestart kan du også tage et kursus i studieteknik, hvis det fx er længe siden, du har været på skolebænken.

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her

Eksamen

Du finder info  mere om regler, retningslinjer og klagevejledninger i forbindelse med eksamen her

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig