Visuel kommunikation

Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling

’Visuel kommunikation’ giver dig mulighed for at forstå betingelserne for virksomhedens visuelle kommunikation. Du lærer at formidle virksomhedens budskab via visuel kommunikation.

Du kommer til at arbejde med virksomhedens visuelle identitet og lærer de rette metoder til at understøtte og anvende virksomhedens visuelle identitet i formidlingen af virksomhedens budskab.

Målgruppe

’Visuel kommunikation’ er for dig, der som kommunikationsmedarbejder eller kommunikationsansvarlig beskæftiger dig med at kommunikere virksomhedens budskab og gerne vil være i stand til at understøtte dette via visuel kommunikation.

Indhold

  • Metoder til understøttelse af virksomhedens visuelle kommunikation
  • Virksomhedens visuelle identitet
  • Hvordan påvirker visuel kommunikation relationer og kommunikationen med interessenter?
  • Hvordan formidles skabelsen af visuel kommunikation til interessenter?
  • Metoder og redskaber til at holde sig opdateret og kunne indhente ny viden om visuel kommunikation

Udbytte

Når du har taget ’Visuel kommunikation’:

  • kan du vælge den rette metode til at skabe visuel kommunikation, der understøtter virksomhedens budskab
  • kan du anvende visuel kommunikation til at formidle virksomhedens budskab
  • ved du hvordan visuel kommunikation påvirker virksomhedens budskab

Eksamen og ECTS

’Visuel kommunikation’ afsluttes med en konkret produktion, der indebærer en skriftlig disposition for formidling af processen for skabelsen af den visuelle kommunikation samt en mundtlig eksamination med intern censur. Emnet er valgfrit og må gerne behandle en problematik, du har berøring med på din arbejdsplads.

’Visuel kommunikation’ giver 5 ECTS.

Om undervisning og underviserne

Undervisningen er praksisnær med en blanding af oplæg, diskussion og arbejde med cases – ofte med udgangspunkt i de aktuelle udfordringer, holdets studerende oplever i deres dagligdag.

Underviserne har foruden deres faglige kompetence også erfaring fra det private erhvervsliv eller offentlige arbejdsmarked.

Prisen for faget er inkl. forplejning.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Visuel kommunikation’ er et fag på akademiuddannelsen i kommunikation og formidling, der er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.