Visuel kommunikation

Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling

Lider din virksomhed under kedelige PowerPoints, triste flyers eller tørre brochuretekster? Det kan du lave om på, hvis du bliver stærk i visuel kommunikation. 

På faget ’Visuel kommunikation’ lærer du at formidle din virksomheds budskab via visuel kommunikation. Vi ser fx på skrifttyper, opsætning, billeder og infografik, der kan løfte jeres kommunikation, så den både bliver smukkere og virker bedre på målgruppen.

På faget får du grundlæggende indsigt i betingelserne for virksomhedens visuelle kommunikation, så du kan give den et løft og understøtte det brand, I ellers kommunikerer. 

Undervejs lærer du de helt rigtige metoder til at understøtte og anvende virksomhedens visuelle identitet i formidlingen af virksomhedens budskab.

Målgruppe

’Visuel kommunikation’ er for dig, der fx er kommunikationsmedarbejder eller kommunikationsansvarlig - eller som beskæftiger dig med at kommunikere virksomhedens budskab, og gerne vil være i stand til at understøtte dette via visuel kommunikation.

Indhold

  • Metoder til understøttelse af virksomhedens visuelle kommunikation
  • Virksomhedens visuelle identitet
  • Hvordan påvirker visuel kommunikation relationer og kommunikationen med interessenter?
  • Hvordan formidles skabelsen af visuel kommunikation til interessenter?
  • Metoder og redskaber til at holde sig opdateret og kunne indhente ny viden om visuel kommunikation

Udbytte

Når du har taget ’Visuel kommunikation’:

  • kan du vælge den rette metode til at skabe visuel kommunikation, der understøtter virksomhedens budskab
  • kan du anvende visuel kommunikation til at formidle virksomhedens budskab
  • ved du, hvordan visuel kommunikation påvirker virksomhedens budskab

Eksamen og ECTS

’Visuel kommunikation’ afsluttes med en konkret produktion, der indebærer en skriftlig disposition for formidling af processen for skabelsen af den visuelle kommunikation, samt en mundtlig eksamination med intern censur. Emnet er valgfrit og må selvfølgelig gerne behandle en problematik, du har berøring med på din arbejdsplads.

’Visuel kommunikation’ giver 5 ECTS.

Om undervisning og underviserne

Undervisningen er praksisnær med en blanding af oplæg, diskussion og arbejde med cases – ofte med udgangspunkt i de aktuelle udfordringer, holdets studerende oplever i deres dagligdag.

Underviserne har foruden deres faglige kompetence også erfaring fra det private erhvervsliv eller offentlige arbejdsmarked.

Prisen for faget er inkl. forplejning.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Visuel kommunikation’ er et fag på akademiuddannelsen i kommunikation og formidling, der er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Mød din underviser

Marlene Ahlgreen Jensen er forfatter til bogen ”Character Design & Branding”, om visuel branding og brugen af maskotter i markedsføring. Marlene er lektor på Erhvervsakademiet og har stor erfaring med produktion af visuelt design og har undervist i visuel formidling i 10 år.