Videokommunikation

Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling

Faget ’videokommunikation’ giver dig mulighed for at arbejde med virksomhedens kommunikation via video. Du lærer at forstå præmisserne for virksomhedens kommunikation med video og formidling af virksomhedens budskab med video.

Du kommer til at arbejde med videogenrer, formater og grundlæggende værktøjer til videokommunikation. Fokus vil være på, hvordan video kan anvendes på aktuelle digitale platforme som sociale medier og til mobile enheder.

Målgruppe

’Videokommunikation’ er for dig, der, som kommunikationsmedarbejder eller kommunikationsansvarlig beskæftiger dig med at kommunikere virksomhedens budskab og gerne vil være i stand til at understøtte dette via videokommunikation.

Videokommunikation - det lærer du

Indhold

  • Genrer, formater og grundlæggende værktøjer til videokommunikation
  • Vælg de rette værktøjer samt optagelse og redigering af video på et grundlæggende niveau
  • Vælg de rette medier og platforme til formidling af virksomhedens budskab
  • Hvordan formidler du videokommunikation til interessenter?
  • Metoder og redskaber til at holde dig opdateret og indhente ny viden om videokommunikation

Udbytte

Når du har taget ’videokommunikation’, kan du:

  • vælge de rette værktøjer, formater og platforme til at skabe videokommunikation, der understøtter virksomhedens budskab
  • anvende optage og redigere video på et grundlæggende niveau
  • holde dig opdateret på videokommunikation og indhente ny viden om emnet

Eksamen og ECTS

’Videokommunikation’ afsluttes med en konkret produktion, der indebærer en skriftlig disposition for formidling af processen for skabelsen af videokommunikationen samt en mundtlig eksamination med intern censur. Emnet er valgfrit og må gerne behandle en problematik, du har berøring med på din arbejdsplads.

’Videokommunikation’ giver 5 ECTS.

Om undervisningen og underviserne

Undervisningen er praksisnær med en blanding af oplæg, diskussion og arbejde med cases – ofte med udgangspunkt i de aktuelle udfordringer, holdets studerende oplever i deres dagligdag.

Underviserne har foruden deres faglige kompetence også erfaring fra det private erhvervsliv eller offentlige arbejdsmarked.

Prisen for faget er inkl. forplejning. 

På holdet optager vi på Iphone og redigerer i Imovie. Undervisningen tager udgangspunkt i Imovie til redigeringen. Men hvis du har en Android-telefon, kan du sagtens deltage med den!

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Videokommunikation’ er et fag på akademiuddannelsen i kommunikation og formidling, der er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.