Strategisk kommunikation

Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling

'Strategisk kommunikation’ giver dig sikker grund under fødderne i arbejdet med virksomhedens større kommunikationsopgaver på strategisk niveau.

Du lærer, med udgangspunkt i virksomhedens værdier og kommunikationsstrategi, at analysere og gennemføre kommunikationsløsninger i større skala.

Indhold

 • Grundlæggende kommunikationsteori
 • Kommunikationsanalyse
 • Kommunikationsplanlægning
 • Narrativ teori/storytelling
 • Corporate Branding
 • Krisekommunikation
 • Forandringskommunikation
 • Corporate Communication
 • Autokommunikation
 • Organisationskommunikation

Dit udbytte

På faget 'strategisk kommunikation' får du:

 • viden om samspillet mellem vision, mission, værdier og virksomhedens kommunikationsstrategi
 • forståelse for sammenhængen mellem intern og ekstern kommunikation
 • teorier og modeller, så du kan vælge den rigtige kommunikationsløsning for virksomheden – med et skarpt blik for virksomhedens overordnede strategier og mål
 • værktøjer, så du kan gennemføre effektiv krisekommunikation for virksomheden
 • viden om, hvordan du bruger storytelling i formidlingen
 • forståelse for Corporate Branding i forhold til kunder, medarbejdere og samfundet
 • forståelse for kommunikationens betydning i forandringsprocesser – på både organisatorisk og medarbejderniveau
 • forståelse for behovet for videndeling i virksomheden
 • viden om relevante planlægnings- og formidlingsværktøjer.

Når du har taget faget, kan du:

 • analysere organisationens vision, mission og værdier som grundlag for organisationens kommunikative opgaver
 • vurdere og anvende relevante teorier og modeller for organisationens Corporate Communication
 • beskrive, analyse og vurdere den rette formidlings- og kommunikationsløsning for organisationen
 • vurdere metoder og processer i udvikling og planlægning af organisationens Corporate Branding
 • planlægge og gennemføre effektiv krisekommunikation for organisationen såvel internt som eksternt
 • planlægge og gennemføre af en effektiv forandringskommunikation for organisationen
 • anvende storytelling i formidlingen
 • vurdere og fastlægge organisationens medievalg – herunder webbaserede medier
 • vælge rette medie og formidlingsform for facilitering af videndeling i organisationen
 • vurdere organisationens anvendelse af vision, mission og værdier i strategier for organisationens Corporate Communication
 • vurdere og anvende kommunikationsstrategi, kommunikationspolitik og kommunikationsplan som fundament for organisationens kommunikative opgaver
 • indgå i roller og samarbejdsformer, i forbindelse med styrkelse organisationens forandrings- og krisekommunikation
 • vurdere om egen indsats er i overensstemmelse med organisationens Corporate Branding
 • etablere og indgå i vidensnetværk i organisatorisk kontekst.

Eksamen og ECTS

'Strategisk kommunikation' afsluttes med en mundtlig prøve på baggrund af et individuelt langt projekt, med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. 'Strategisk kommunikation' giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Strategisk kommunikation' er et fag på akademiuddannelsen i kommunikation og formidling, der er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.