Præsentationsteknik

Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling

Vil du gerne føle dig mere sikker, når du holder oplæg? Faget ’Præsentationsteknik’ giver dig værktøjerne til at ramme plet med dine præsentationer og gå metodisk til værks.
 
Du lærer at bruge retorikken og præsentationsteknikkens virkemidler til at lave oplæg, der overbeviser og fænger. Men vi inddrager også den organisatoriske kontekst, du er en del af - den bestemmer nemlig i høj grad, hvordan du bedst griber dine præsentationsopgaver an.

Målgruppe

’Præsentationsteknik’ er for dig, der vil klædes bedre på til at lave oplæg og holde præsentationer. Måske arbejder du med kommunikation til daglig, måske gør du ikke – de fleste medarbejdere forventes i dag at kunne præsentere i større eller mindre forsamlinger.   

Indhold

  • Hvad vil det sige at lykkes med en præsentation?
  • Din organisatoriske kontekst – hvilke processer er du en del af, og hvilke strategier og mål er du med til at indfri med dine oplæg og præsentationer?
  • Skræddersy de rigtige argumenter til din målgruppe med retorikkens metoder
  • Sådan håndterer du modstand blandt tilhørerne
  • Brug PowerPoint og andre AV-hjælpemidler optimalt
  • Få styr på processen fra research af målgruppens behov til forberedelse, gennemførelse og evaluering af præsentationen
  • Kropssprog og nervøsitet – find din personlige stil

Udbytte

Når du har taget ’Præsentationsteknik’ kan du:

  • vurdere, hvordan du løser dine præsentationsopgaver bedst
  • anvende anerkendte metoder og værktøjer til at forberede og gennemføre din præsentation
  • improvisere og håndtere tilhørernes indvendinger og eventuelle modstand under selve præsentationen

Eksamen og ECTS

’Præsentationsteknik’ afsluttes med en mundtlig eksamination med intern censur. Her gennemfører du en præsentation efter eget ønske og begrunder derefter de metodiske valg, du har taget under forberedelsen og i selve formidlingssituationen.
’Præsentationsteknik’ giver 5 ECTS-point.

Om undervisning og underviserne

Undervisningen er praksisnær med en blanding af oplæg, diskussion og arbejde med cases – ofte med udgangspunkt i de aktuelle udfordringer, holdets studerende oplever i deres dagligdag.

Underviserne har - foruden deres faglige kompetence - også erfaring fra det private erhvervsliv eller offentlige arbejdsmarked.

Prisen for faget er inkl. forplejning.

Vinklen på faget ’Præsentationsteknik’ baserer sig på bogen ’Mundtlighed på arbejde – præsentationer i en organisatorisk kontekst’ af Christina Søgaard Jensen og Heidi Andersen (udkommer januar 2019 på Samfundslitteratur). 

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Præsentationsteknik' er et fag på akademiuddannelsen i kommunikation og formidling, der er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Mød din underviser

Christina Søgaard Jensen er medforfatter på bogen ’Mundtlighed på arbejde – præsentationer i en organisatorisk kontekst’ fra januar 2019. Christina er en erfaren formidler og underviser, og har også mangeårig erfaring fra erhvervslivet inden for markeds- og organisationskommunikation samt PR.