Grafisk facilitering

Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling

’Grafisk facilitering’ giver dig mulighed for at anvende visuelle virkemidler til at understøtte din kommunikation.

Du får praktisk træning i det visuelle sprog, og du får kompetencer til at kombinere facilitatorrollen med det visuelle. Og du lærer at omsætte ord til et grafisk udtryk, der giver mening for andre.

Målgruppe

’Grafisk facilitering’ er for dig, der, som facilitator, leder eller proceskonsulent ønsker at udvikle dine færdigheder og kompetencer til at visualisere kommunikation og proces.

Indhold

  • Praktisk træning i det visuelle sprog
  • Få kompetencer til at kombinere facilitatorrollen med det grafiske
  • Lære at omsætte ord i tegninger, der giver mening for andre
  • Visualisering af processer og forandringer
  • Understøtte kommunikationsprocesser med symboler og ikoner

Udbytte

Når du har taget ’Grafisk facilitering’:

  • kan du vurdere, hvordan kommunikationsprocessen understøttes visuelt
  • kan du anvende forskellige former for visualisering
  • kan du varetage facilitatorrollen i en grafisk proces
  • har du viden om ikoner, symboler og metaforer i grafisk facilitering

Eksamen og ECTS

Du afslutter faget ’Grafisk facilitering’ med en konkret produktion, der indebærer en skriftlig disposition for formidling af processen for den grafiske facilitering samt en mundtlig eksamination med intern censur. Emnet er valgfrit og må gerne behandle en problematik, du har berøring med på din arbejdsplads.

’Grafisk facilitering’ giver 5 ECTS.

Kombiner faget med procesfacilitering

Faget 'grafisk facilitering' er planlagt således, at du kan kombinere det med faget 'procesfacilitering' (5 ECTS). De to fag kan tages lige efter hinanden. På faget 'procesfacilitering' får du værktøjer til at designe og facilitere møder og andre processer, så de både involverer, skaber resultater og giver mening. 

Om undervisning og underviserne

Undervisningen er praksisnær med en blanding af oplæg, diskussion og arbejde med cases – ofte med udgangspunkt i de aktuelle udfordringer, holdets studerende oplever i deres dagligdag.

Underviserne har - foruden deres faglige kompetence - også erfaring fra det private erhvervsliv eller offentlige arbejdsmarked.

Prisen for faget er inkl. forplejning og skrive- og tegneredskaber.

Underviser Marlene Ahlgreen viser, hvad du kan lære på faget ’grafisk facilitering’

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Grafisk facilitering’ er et fag på akademiuddannelsen i kommunikation og formidling, der er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Mød din underviser

Marlene Ahlgreen Jensen er forfatter til bogen ”Character Design & Branding”, om visuel branding og brugen af maskotter i markedsføring. Marlene er lektor på Erhvervsakademiet og har stor erfaring med produktion af visuelt design og har undervist i visuel formidling i 10 år.