Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelse i kommunikation og formidling

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af en række obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag svarende til 50 ECTS-point, før du kan begynde på afgangsprojektet.

Download studieordning

Klik på de enkelte fag for mere information:

Obligatoriske fag

Kommunikation i praksis (10 ECTS) 
Strategisk kommunikation (10 ECTS)

Valgfag

Valgfag skal udgøre 30 ECTS-point. Du skal som minimum vælge valgfag svarende til 15 ECTS-point inden for det merkantile fagområde. Du kan derudover frit vælge valgfag fra andre fagområder, men de må højst udgøre 15 ECTS-point.

Se oversigt over fagområder >>

Vi udbyder følgende valgfag på akademiuddannelsen i kommunikation og formidling:

Digital indholdsproduktion (5 ECTS)
Grafisk facilitering (5 ECTS)
Online kommunikation (10 ECTS)
Præsentationsteknik (5 ECTS)
Skriftlig kommunikation (5 ECTS)
Sociale medier (10 ECTS)
Videokommunikation (5 ECTS)
Visuel kommunikation (5 ECTS)

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt - kommunikation og formidling (10 ECTS)

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig