Uddannelsens opbygning

- akademiuddannelse i kommunikation og formidling

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af en række obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag svarende til 50 ECTS-point, før du kan begynde på afgangsprojektet.

Vi anbefaler, at du tager kommunikation i praksis, før du begynder på strategisk kommunikation. 

Klik på de enkelte fag for mere information:

Obligatoriske fag

Kommunikation i praksis (10 ECTS) 
Strategisk kommunikation (10 ECTS)

Valgfag

Valgfag skal udgøre 30 ECTS-point. Du skal min. vælge valgfag svarende til 15 ECTS-point inden for det merkantile fagområde. Du kan derudover frit vælge valgfag fra andre fagområder, men de må højst udgøre 15 ECTS-point.

Se oversigt over alle vores fag >>

Vi anbefaler følgende valgfag:
Sociale medier (10 ECTS)
Online kommunikation (10 ECTS)
Global kommunikation (5 ECTS)
Præsentationsteknik (5 ECTS)

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt - kommunikation og formidling (10 ECTS)