Supply Chain Management

Akademiuddannelsen i international transport og logistik

Med 'Supply Chain Management' opnår du en faglig specialisering inden for design af forsyningskæden på strategisk niveau. Specialiseringen relateres videre til andre fagområder ud fra et overordnet nationalt og internationalt perspektiv.

Indhold

 • Design af forsyningskæden: Agilitet (QRM), Mass production (Lean), Postponement, Kanban
 • Strategi: Forsyning, Produktion, Distribution, Målstyring
 • Kvalitetsstyring
 • Metodelære
 • Forandringsprocesser
 • Organisering

Dit udbytte

Med 'Supply Chain Management' får du:

 • viden om og forståelse for teori og praksis inden for forsyningskæden
 • viden om SCM forretningsmodeller med netværksledelse
 • viden om ledelse af forandringsprocesser
 • kendskab til kravene i en forsyningskæde mht. modstandsdygtighed og responsivitet
 • forståelse for samarbejdsformer, metoder og værktøjer (SRM, CRM, VMI, EDI, ECR, CPFR, BI m.m.) i forsyningskæden
 • viden om makroøkonomiske forhold, kulturforskelle samt politiske forhold og deres indflydelse i forsyningskæden
 • viden om kvalitetsledelse, - styring og -filosofier (miljøregnskab, certifceringer, TQM, CSR m.m.)
 • forståelse for virksomhedens IT systemers begrænsninger og muligheder for forsyningskæden
 • viden om klyngers indflydelse på forsyningskæder

Når du har taget 'Supply Chain Management', kan du: 

 • anvende metodelære til at opbygge en projektopgave
  1. analysere forsyningskæden med analysemopdeller og forbedringsværktøjer (Porters Generiske, Værdikædemodel og 5 Forces, PEST, Ansoffs vækstmodel, Kraljoc, Bensau, Ellram & Olsen, Lean, Deming, ABC, Canvas, SWOT, TOWS m.m.), samt kunne analysere samspillet mellem virksomhedens overordnede strategi og SCM strategi
  2. vurdere problemstillinger og opstille løsningsmuligheder i forsyningskæden ud fra 4 generiske SCM strategier for vareflowet og informationsstrømmene
  3. udarbejde upstream-, in house- og downstreamstrategier for at optimere en national eller international forsyningskæde
  4. designe kort- og langsigtede forbedringer i forsyningskæden upstream og downstream herunder outsourcing, insourcing, off-shoring og on-shoring
 • vurdere hvordan partnerskabsaftaler og kædesamarbejdet skaber konkurrencemæssige fordele og udnyttelse af fælles ressourcer og Win-WIn
 • vurdere behovet for differentierede forsyningskæder ud fra kunders nuværende og fremtidige forretningsmodeller
 • analysere behovet for organisering af forandringsprocesser
 • analysere behovet for målstyring (KPI, SCOR, Balanced Scorecard, Benchmarking) og serviceniveau i forsyningskæden
 • håndtere de valgte modeller - herunder sammenhæng mellem problemstilling og valg af teori
 • forholde sig reflekterende til resultaternes anvendelse i praksis til design af forsyningskæde herunder en overordnet vurdering af cost benefit ved ændringerne

Eksamen og ECTS

'Supply Chain Management' afsluttes med en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt med ekstern censur

'Supply Chain Management' giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Supply Chain Management' er et fag på akademiuddannelsen i international transport og logistik, der er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.