Strategisk indkøb

Akademiuddannelsen i international transport og logistik

Med 'strategisk indkøb' får du en faglig specialisering indenfor indkøb, set i relation til grundlaget for strategiske og taktiske beslutninger i virksomheden. Specialiseringen relateres videre til andre fagområder ud fra et overordnet og internationalt perspektiv.

Projektopgaven skal styrke dig i reflektion over metode, organisering og projektstyring, perspektivering samt konklusion.

Indhold

 • Organisatorisk placering
 • Indkøbsstrategier
 • Leverandørvalg
 • Miljø og kvalitet
 • Kontraktforhold / aftaleforhold
 • Forhandling 

Dit udbytte

Med faget får du:

 • viden om organisatorisk placering af indkøbsbeslutninger
 • viden om teori og praksis indenfor indkøb
 • viden om central kontra decentral placeret i indkøb
 • viden om opbygning af en indkøbsstrategi og forståelse for processen ved udvikling af en sådan
 • viden om CSR samt bæredygtig indkøb
 • kendskab til opbygning af en leverandørkontrakt samt produktansvar
 • kendskab til IT-anvendelser i forbindelse med indkøb
 • kendskab til forhandlingsteknikker

Når du har taget faget, kan du:

 • have viden om en grundlæggende opbygning af projektopgaven
 • udarbejde indkøbsstrategier med udgangspunkt i differentieret indkøb
 • analysere leverandørporteføljen med henblik på at udarbejde en leverandørstrategi under anvendelse af Kraljic-modellen og ABC-analyser for varer og leverandører
 • udforme en leverandørkontrakt
 • gennemføre en forhandling
 • forholde dig kritisk til anvendte analysemetoder - herunder sammenhæng mellem problemstilling og valg af teori i forbindelse med projekter
 • perspektivere og vurdere resultaterne af analyserne i forhold til valgte teorier og metoder
 • analysere og vurdere virksomhedens indkøbssituation og komme med strategiske og taktiske tiltag indkøbsmæssigt

Eksamen og ECTS

'Strategisk indkøb' afsluttes med en mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt med ekstern censur. 'Strategisk indkøb' giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Strategisk indkøb' er et fag på akademiuddannelsen i international transport og logistik, der er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160. 

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.