Logistik

Akademiuddannelsen i international transport og logistik

Med faget lærer du at analysere virksomhedens logistiske problemstillinger og komme med forbedringsforslag til, hvordan virksomheden kan optimeres. Du får forståelse for værdiskabelse i virksomheden herunder indkøb, produktion, lager, transport og organisering. Du afslutter faget med en plan for logistiske ændringer og deres implementering.

Formålet med faget er, at du får faglig specialisering inden for analyse og optimering af værdikæden på operationelt niveau.

Indhold

 • Værdikæden
 • Operationelt: Vareflowet og informationsstrømme
 • Kvalitetsstyring
 • Forandringsstyring
 • Metode

Dit udbytte

Med faget får du:

 • forståelse for de forskellige produktionsstyringsfilosofier (pull/push, Agility (QRM), Mass produktion (Lean), Postponement og Kanban)
 • forståelse for anvendelse af styringsværktøjer som ERP, MRP, CRM og SRM og produktionsplanlægningsopgaven
 • indsigt i forsyningssikkerhedens indflydelse på værdikædens optimering
 • indsigt i transportens og lagrenes betydning og placering i værdikæden og kunne give forslag til en samlet transport- og lagerstrategi
 • indsigt i forandringsprocesser og deres gennemførelse
 • indsigt i og forståelse for kvalitetskontrol opgaven
 • indsigt i og forståelse for markedssituationen og produkternes livcyklus og de dertil hørende logistikvalg
 • forståelse for virksomhedens serviceelementer i værdikæden
 • viden om behovet for differentieret værdikæde ud fra kundens nuværende og fremtidige behov via segmentering
 • forståelse for effekten af outsourcing / off-shoring / insourcing / on-shoring på vareflowet og informationsstrømmen i en virksomhed

Når du har taget faget kan du:

 • anvende centrale metoder (herunder nøgletal) til at gennemføre en analyse af vareflowet og informationsstrømme i virksomhedens værdikæde og derudfra fremkomme med forslag til forbedring af den logistiske effektivitet ud fra samspillet mellem virksomhedens operationelle elementer
 • anvende centrale metoder (ABC, Kraljic, Bensau m.m.) til segmentering af indgående og udgående logistik
 • beregne simple prognoser og kombinere disse med standard afvigelsen og ud fra dette kunne foretage et valg af genbestillingsmetode og mængde (med og uden rabat)
 • vurdere brugen af benchmarking af logistik og transport som konkurrenceparameter
 • anvende de valgte analyser - herunder sammenhæng mellem problemstilling og valg af model
 • udarbejde styrke / svaghed / fordele / ulemper med begrundede problemstillinger og forslag til optimeringer
 • forholde sig reflekterende til optimeringsforslagenes anvendelse i praksis til optimering af værdikæden - herunder en vurdering af cost benefit ved ændringerne
 • organisere og gennemføre operationelle optimeringsforslag
 • analysere og reflektere over muligheder for at opbygge interne procedurer for at kunne håndtere opgaver / problemstillinger i vareflowet og informationsstrømmene

Eksamen og ECTS

'Logistik' afsluttes med en mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt med ekstern censur

'Logistik' giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Logistik' er et  fag på akademiuddannelsen i international transport og logistik, der er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160. 

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.