Uddannelsens opbygning

- akademiuddannelse i international transport og logistik

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af en række obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag svarende til 50 ECTS-point, før du kan begynde på afgangsprojektet.

Uddannelsen kan tones i to retninger transport eller indkøb og få en mere fokuseret uddannelse, eller du kan vælge at tage uddannelsen uden retning og selv sammensætte valgfag. 

Klik på de enkelte fag for mere information:

Obligatoriske fag

Logistik (10 ECTS) 
Supply Chain Management (10 ECTS)

Transport

Transport og Warehouse Management (10 ECTS)
Transportjura (10 ECTS) 

Indkøb

Operationelt indkøb (10 ECTS)
Strategisk indkøb (10 ECTS)

Valgfag

Vælger du en af de to retninger skal valgfag udgøre 10 ECST-point, og ligge inden for det merkantile område. 

Hvis du ikke vælger en uddannelsesretning, skal valgfag udgøre 30 ECTS-point. De retningsbestemte fag ovenfor kan også indgå som valgfag. Valgfag fra andre fagområder end det merakntile, må højst udgøre 15 ECTS-point.

Se oversigt over alle fag og fagområder >>

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt - international transport og logistik (10 ECTS)

 

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig

Download studieordning