Supply Chain Management

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med 'Supply Chain Management' opnår du en faglig specialisering inden for design af forsyningskæden på strategisk niveau. Specialiseringen relateres videre til andre fagområder ud fra et overordnet nationalt og internationalt perspektiv.

Indhold

 • Design af forsyningskæden: Agilitet (QRM), Mass production (Lean), Postponement, Kanban
 • Strategi: Forsyning, Produktion, Distribution, Målstyring
 • Kvalitetsstyring
 • Metodelære
 • Forandringsprocesser
 • Organisering

Udbytte

Når du er færdig med 'Supply Chain Management' kan du;

 • anvende metodelære til at opbygge en projektopgave
  1. analysere forsyningskæden med analysemopdeller og forbedringsværktøjer (Porters Generiske, Værdikædemodel og 5 Forces, PEST, Ansoffs vækstmodel, Kraljoc, Bensau, Ellram & Olsen, Lean, Deming, ABC, Canvas, SWOT, TOWS m.m.), samt kunne analysere samspillet mellem virksomhedens overordnede strategi og SCM strategi
  2. vurdere problemstillinger og opstille løsningsmuligheder i forsyningskæden ud fra 4 generiske SCM-strategier for vareflowet og informationsstrømmene
  3. udarbejde upstream-, in house- og downstreamstrategier for at optimere en national eller international forsyningskæde
  4. designe kort- og langsigtede forbedringer i forsyningskæden upstream og downstream herunder outsourcing, insourcing, off-shoring og on-shoring
 • vurdere hvordan partnerskabsaftaler og kædesamarbejdet skaber konkurrencemæssige fordele og udnyttelse af fælles ressourcer og win-win
 • vurdere behovet for differentierede forsyningskæder ud fra kunders nuværende og fremtidige forretningsmodeller
 • analysere behovet for organisering af forandringsprocesser
 • analysere behovet for målstyring (KPI, SCOR, Balanced Scorecard, Benchmarking) og serviceniveau i forsyningskæden
 • håndtere de valgte modeller - herunder sammenhæng mellem problemstilling og valg af teori
 • forholde dig reflekterende til resultaternes anvendelse i praksis til design af forsyningskæde herunder en overordnet vurdering af cost benefit ved ændringerne

Eksamen og ECTS

'Supply Chain Management' giver 10 ECTS point. Faget afsluttes med en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt med ekstern censur.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'Supply Chain Management' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i international transport og logistik. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Supply Chain Management

Startdato: 08-02-2021

Pris: 5.500 kr.

Tidspunkt: Mandag aften