Logistik

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

I faget ’logistik’ lærer du, hvordan elementer af indkøb, produktion, lager, transport og distribution bidrager til at skabe værdi for virksomhedens kunder.

Ved hjælp af både teoretiske modeller og praktiske værktøjer opnår du kompetencer til at analysere virksomhedens logistiske problemstillinger og komme med forbedringsforslag.

Indhold

 • Forecasting og lagerstyring
 • Planlægning på taktisk og operationelt niveau
 • Produktions- og intern logistikoptimering – herunder LEAN-værktøjer
 • Ind- og udgående logistikoptimering

Udbytte

Når du har afsluttet faget 'logistik’ kan du:

 • analysere, organisere og gennemføre operationelle optimeringsforslag relateret til virksomhedens logistiske effektivitet
 • forholde dig reflekterende til optimeringsforslagenes anvendelse i praksis samt vurdere deres fordele og ulemper
 • vurdere optimeringsforslags indvirkning på virksomhedens samlede værdikæde - herunder, men ikke begrænset til:
  • på baggrund af forecast fremsætte forslag til lagerstyrings-parametre
  • foretage segmentering af kunder og leverandører til at forbedre leveringsservice og reducere logistik omkostninger
  • anvende værktøjer til optimering af produktion og intern logistik - herunder LEAN
  • vurdere fordele og ulemper ved outsourcing af ind- og udgående logistik

Eksamen og ECTS

'Logistik' giver 10 ECTS-point. Faget afsluttes med en mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt med ekstern censur.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'logistik' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i international transport og logistik. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt