Uddannelsens opbygning

- akademiuddannelse i international handel og markedsføring

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af tre obligatoriske fag, en række profil- eller valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag, der svarer til 50 ECTS-point, før du begynder på afgangsprojektet.

Du kan tage en hel uddannelse eller tage et eller flere enkelte fag. Hvis du vælger at tage hele akademiuddannelsen, anbefaler vi, at du starter med ’afsætningsstrategi’ og derefter tager fagene i den rækkefølge, de er listet herunder.

Du kan vælge en profil - eller du kan vælge selv at sammensætte dine valgfag.

Klik på de enkelte fag for mere information:

Obligatoriske fag

Afsætningsstrategi (10 ECTS)
International markedsføring og analyse (10 ECTS)
Markedsføring og forhandling (10 ECTS)

Salgsprofil

Salgspsykologi og grundlæggende salg (10 ECTS)
Strategisk salg (10 ECTS)

Digital profil

Digital markedsføring (10 ECTS)
E-handel (10 ECTS)

Valgfag - hvis du selv vil sammensætte din uddannelse

Valgfag skal udgøre 20 ECTS-point. Du skal min. vælge valgfag svarende til 10 ECTS-point inden for det merkantile fagområde. Du kan derudover frit vælge valgfag fra andre fagområder, men de må højst udgøre 10 ECTS-point.

Se oversigt over fagområder >>

Vi anbefaler følgende valgfag - ud over de fag, som indgår i profilerne:
Erhvervsret (10 ECTS)
Erhvervsøkonomi (10 ECTS)
Logistik (10 ECTS)
Service (5 ECTS)
Strategisk kommunikation (10 ECTS)
Kommunikation i praksis (10 ECTS)

Se oversigt over alle vores fag >>

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt - international handel og markedsføring (10 ECTS)

Vejledning til valg af fag

Hvis du har afsluttet dine akademifag før eller i sommeren 2012, så anbefaler vi følgende.

Hvis du har taget......så anbefaler vi
Afsætning International markedsføring og analyse
Markedsføring Afsætningsstrategi
Både Afsætning og Markedsføring Du kan frit vælge et fag blandt valgfagene - eller starte på en profil.
Både Afsætningsstrategi og Markedsføring Du kan frit vælge et fag blandt valgfagene - eller starte på en profil.
Salgsteknik Du skal tage ’strategisk salg’ for at få en salgsprofil.