Konceptudvikling og forretningsmodeller

Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion

Med ‘konceptudvikling og forretningsmodeller’ lærer du at skabe bæredygtige og let kommunikerbare koncepter i forbindelse med innovation samt at udvikle relevante forretningsmodeller ud fra koncepterne.

Gå direkte til tilmelding

Du får også forståelse for en organisations forretningsmodel og viden om hvilke interne og eksterne faktorer, der påvirker designet af forretningsmodellen.

Indhold

 • Den kreative proces
 • Det kreative miljø
 • Rapid Prototyping
 • Situationsanalyse
 • Organisatoriske udfordringer og tilpasninger
 • Forretningsmodeller

Udbytte

Når du har taget ’konceptudvikling og forretningsmodeller’ kan du:

 • vurdere og anvende metoder til at fremme kreative miljøer
 • analysere, afkode og skabe mønstergenkendelse i forhold til produktaftagerens hverdag
 • vurdere og anvende forskellige metoder og værktøjer til visualisering/hurtig prototyping
 • vurdere og anvende forskellige metoder og værktøjer til at indbygge kreative samarbejdsmønstre i en organisation
 • vurdere forskellige informationsindsamlingsmetoder
 • beskrive, analysere og vurdere en konkret virksomheds forretningsmodel
 • på baggrund af et konkret koncept analysere og opstille en forretningsmodel og vurdere 
  bæredygtigheden heraf
 • opstille forslag til implementering af en konkret forretningsmodel

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig prøve på baggrund af en synopsis. Der er ekstern censur og du bliver bedømt efter 7-trins skalaen. ’Konceptudvikling og forretningsmodeller’ giver 10 ECTS point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Konceptudvikling og forretningsmodeller' er et fag på akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej