Innovationsledelse

Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion

Innovation er ofte nøglen til vækst og udvikling i virksomheder og organisationer, men det kan være en svær disciplin. Med faget 'innovationsledelse' opnår du kompetencer til at igangsætte, styre og lede organisationens innovationsprocesser fra idé til færdig løsning.

Gå direkte til tilmelding

Som en del af faget skal du udarbejde et innovationsprojekt inden for et selvvalgt område.

Vi anbefaler, at du på tager faget 'projektledelse', før du begynder på innovationsledelse.

Målgruppe

'Innovationsledelse' er for medarbejdere og ledere, der arbejder med, eller ønsker at arbejde med udviklings- og innovationsprojekter. Du får viden og værktøjer, der klæder dig på til arbejdet med innovation og innovative processer

Indhold

 • Teamledelse
 • Innovative processer
 • Kreative metodikker
 • Organisering af innovation
 • Markedsudvikling
 • Formidling

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du:

 • lede afgrænsede innovationsprojekter
 • indgå i tværfaglige innovationsprojekter
 • tage stilling til den mest hensigtsmæssige organisering af et innovationsprojekt
 • arbejde med teamprocesser i forhold til innovation
 • vurdere og anvende forskellige ledelsesformer i forhold til det innovative team
 • skabe overblik over forløbet af innovationsprocessen i et givet projekt
 • vurdere og anvende metoder og værktøjer til at udvikle nye ideer
 • anvende og vurdere værktøjer til at forstå og omsætte kundebehov til relevante koncepter
 • analysere og vurdere forskellige formidlings- og præsentationsværktøjer i forhold til forskellige målgrupper

Eksamen og ECTS

'Innovationsledelse' afsluttes med en mundtlig prøve på baggrund af godkendt kort projekt. Der er ekstern bedømmelse. 'Innovationsledelse' giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Innovationsledelse' er et fag på akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej