Videregående it-sikkerhed

Akademiuddannelsen i informationsteknologi

Med 'videregående it-sikkerhed' kvalificerer du dig til at anvende forskellige sikkerhedsteknologier og -løsninger, herunder kryptografi.

Du bliver i stand til selvstændigt og professionelt at søge informationer om og tilegne dig teknikker i relation til sikkerhedsteknologier.

Gå direkte til tilmelding

Indhold

 • Kryptografiske principper i praksis, herunder symmetrisk og asymmetrisk kryptografi
 • Autentificering
 • Certifikater
 • Nøglehåndtering
 • Firewalls
 • IDS/IDPS
 • Offensiv it-sikkerhed
 • Netværkssikkerhed, både kablede og trådløse

Dit udbytte

Når du har taget 'videregående it-sikkerhed' kan du:

 • anvende kryptografiske principper og teknikker inden for symmetrisk og asymmetrisk kryptografi
 • arbejde med forskellige teknikker og standardsystemer til sikring af netværk
 • løse opgaver vha. kryptografiske standardværktøjer

Eksamen og ECTS-point

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, der er intern censur og der bedømmes efter 7-trinskalaen. Faget svarer til 5 ECTS-point.  

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Videregående it-sikkerhed' er et fag på akademiuddannelsen i informationsteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej