Programmering

Akademiuddannelsen i informationsteknologi

Formålet med faget 'programmering' er at give dig færdigheder til at forstå og anvende grundlæggende programmeringslogik. Sproget kan være objektorienteret eller scriptingsprog. 

Gå direkte til tilmelding

Du får også kvalifikationerne til at kunne anvende et udviklingsmiljø, der er knyttet til programmeringssproget, og til centrale dele af de biblioteker, der er knyttet til sproget.

Indhold

  • Grundlæggende programmering
  • Algoritmeskabeloner
  • Simple designmønstre
  • Opbygning af programmmer og/eller scripts

Dit udbytte

Når du har taget faget 'programmering', kan du:

  • anvende programmeringssprog til realisering af simple algoritmer, skabeloner, mønstre og abstraktioner
  • anvende udvalgte programbiblioteker tilknyttet det valgte programmeringssprog
  • udarbejde programmer til simple problemstillinger
  • i samarbejde med andre deltage i programmering af mindre opgaver

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, der er ekstern censur og der bedømmes efter 7-trinskalaen. Faget svarer til 5 ECTS-point.  

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Programmering' er et fag på akademiuddannelsen i informationsteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej