Infrastrukturarkitektur

Akademiuddannelsen i informationsteknologi

Med faget 'infrastrukturarkitektur' bliver du kvalificere til at kunne arbejde systematisk med drift og vedligeholdelse af store it-systemer.

Du bliver i stand til, til situationsbestemt, at kunne tilrettelægge, tilpasse og gennemføre centrale elementer i et datacenter design ved inddragelse af centralt anvendte driftsmodeller.

Gå direkte til tilmelding

Indhold

 • Drift- / datacenter organisation
 • Designmodeller – typiske arkitektur modeller
  • Standard arkitektur
  • Virtualisering
  • Servicemodeller
 • Proces modeller
  • Igangsætningsmodeller (Deployment)
  • Administration af ændringer i systemer (Governance)
  • Pris/ydelses aftaler (ServiceLevelAgreement-SLA)
 • Driftsmodeller
 • Driftssikkerheds modeller
 • De centrale økonomiske afregningsmodeller

Udbytte

Når du har taget faget kan du:

 • forstå motiverne bag forskellige datacenter organisationsformer
 • forstå mindst to aktuelle standard arkitekturer
 • forstå relevansen standarder indenfor driftscenter arkitektur
 • anvende mindst to centralt anvendte afregningsmodeller
 • relatere forskellige driftsmodeller til procesmodeller
 • organisere og styre mindre arkitektur-projekter
 • anvende standardmetoder til systematisk afdækning risici
 • indgå som kompetent deltager i et infrastrukturudviklingsprojekt. 

Eksamen og ECTS-Point

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, der er intern censur og der bedømmes efter 7-trinskalaen. Faget svarer til 5 ECTS-point.  

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Infrastrukturarkitektur' er et fag på akademiuddannelsen i informationsteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej