Uddannelsens opbygning

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af fire obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag svarende til 50 ECTS-point, før du kan begynde på afgangsprojektet.

Uddannelsen kan tones i de to retninger udvikling eller drift, så du får en mere fokuseret uddannelse. Du kan også vælge at tage uddannelsen uden retning og selv sammensætte valgfag.

Download studieordning

Du kan tage en hel akademiuddannelse, eller du kan tage de enkelte fag som selvstændige kompetencegivende forløb. Klik på de enkelte fag for mere information.

Obligatoriske fag

Uddannelsesretning ’udvikling’:

Samt en af følgende tre muligheder:

Uddannelsesretning ’drift’:

Valgfag

Vælger du en af de to uddannelsesretninger, skal du vælge valgfag svarende til 15 ECTS-point. Du kan frit vælge valgfag på tværs af alle fagområder.

Hvis du ikke vælger en uddannelsesretning, skal valgfag udgøre 30 ECTS-point. Her skal du som minimum vælge valgfag svarende til 15 ECTS-point inden for fagområdet service, produktion, it, bygge og anlæg. De resterende 15 ECTS-point kan du frit vælge på tværs af alle fagområder.

Vi anbefaler, at du vælger valgfag fra de to retninger, eller vælger blandt følgende valgfag: 

Afgangsprojekt

Ny studieordning pr. 1. januar 2018

Følgende overgangsordninger er gældende:

  • Studerende, som har taget alle obligatoriske fag på den gamle studieordning, godskrives den obligatoriske del
  • Studerende, som har taget 'netværk og operativsystemer. på den gamle studieordning, fritages for 'cloud' og følger derefter den nye studieordning
  • Studerende, som har taget 'grundlæggende programmering' på den gamle studieordning, godskrives for 'programmering'

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig