Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelse i informationsteknologi

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af tre obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag svarende til 50 ECTS-point, før du kan begynde på afgangsprojektet.

Download studieordning

Du kan vælge en af de tre uddannelsesretninger eller selv sammensætte valgfag. Med en uddannelsesretning får du en fokuseret uddannelse, men begrænset mulighed for selv at vælge valgfag. Lige nu tilbyder vi fag på uddannelsesretningerne 'softwareudvikling' og 'webudvikling.' Uddannelsesretningen 'systemadministration' udbyder vi, hvis der er efterspørgsel. Se også udbud af fag på www.smartlearning.dk

Klik på de enkelte fag for mere information.

Obligatoriske fag

Uddannelsesretning 'softwareudvikling':

Uddannelsesretning 'webudvikling':

Uddannelsesretning 'systemadministration':

Valgfag

På uddannelsesretningerne 'softwareudvikling' og 'systemadministration' kan du vælge ét valgfag svarende til 5 ECTS-point. På uddannelsesretningen 'webudvikling' kan du ikke vælge valgfag.

Hvis du ikke vælger en uddannelsesretning, skal valgfag udgøre 30 ECTS-point. Du skal min. vælge valgfag svarende til 15 ECTS-point inden for fagområdet service, produktion, it, bygge og anlæg. Du kan derudover frit vælge valgfag fra andre fagområder, men de må højst udgøre 15 ECTS-point. 

Vi anbefaler, at du vælger valgfag fra de tre retninger eller vælger blandt følgende valgfag: 

Se oversigt over alle fag og fagområder >>

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt - informationteknologi 10 ECTS

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig