Indledende teknisk matematik – online kursus

for dig, som har brug for at få suppleret eller genopfrisket dine kvalifikationer inden for matematik.

Formålet med kurset er at hjælpe dig til at få en god studiestart. Kurset kan ikke erstatte matematik C. Der kræves ingen særlige adgangsgivende forudsætninger for at deltage i kurset. 

Målgruppe

Kurset er målrettet for kommende studerende på akademiuddannelsen i miljøteknologi, men kurset er åbent for alle interesserede.

Dit udbytte

Med kurset opnår du færdigheder i:

  • håndtering af simple matematiske formler
  • basale matematiske beregninger

Indhold

  • Brøker
  • Ligninger
  • Logaritmer
  • Funktioner
  • Enheder 

Litteratur

”Anvendt matematik – Trin 1” af Jens Erik Laursen, 2012, ISBN 978-87-993368-2-7
www.forlagetskov.dk

Fleksibel undervisning

Undervisningen foregår online og asynkront, d.v.s. uden noget krav om at være logget på på bestemte tidspunkter.

Undervisningen er opdelt i afsnit af ca. ½ times varighed. Der skal samlet beregnes ca. 25-30 timer til gennemførelse, incl. opgaveregning.