Afgangsprojekt

Akademiuddannelsen i HR

Afgangsprojektet er et forløb over ca. 5 måneder, der afslutter akademiuddannelsen i HR.

Afgangsprojektet er et obligatorisk fag på uddannelsen, og før du starter, skal du have gennemført de øvrige obligatoriske fag samt de to valgfag.

Fagets indhold

Afgangsprojektet er kronen på værket på din akademiuddannelse i HR, hvor indholdet på alle foregående fag sættes i spil. Når du er nået til afgangsprojektet, har du gode forudsætninger for at give svar på, hvordan en konkret HR-praksis bør se ud og hvordan HR-tiltag kan foretages, så de giver succes for dig og din virksomhed.

Omdrejningspunktet for faget er emnebehandling af et selvvalgt emne, der efter en indføring i metodediscipliner m.v. resulterer i en projektrapport på 25-35 sider. Ud over metodeundervisning vil du få individuel vejledning. Vi prioriterer endvidere, at deltagerne får tid til indbyrdes sparring og coaching.

Dit udbytte

Med afgangsprojektet får du:

  • viden og færdigheder, så du er i stand til at identificere, formulere, afgrænse, beskrive, analysere og vurdere en større relevant problemstilling inden for HR-feltet
  • viden og færdigheder, så du kan arbejde med dataindsamling og anvende solide teorier og metoder i praksisnære problemløsninger
  • færdigheder i at præsentere i rapportform

Med et afsluttet afgangsprojekt har du hele akademiuddannelsen i HR. Det er dit svendebrev, der viser, at du nu er i stand til på et teoretisk og metodisk grundlag at løse praksisnære og komplekse HR-problemstillinger.

Sådan arbejder vi

Fagets omdrejningspunkt er deltagernes arbejde med egne projekter. I starten af forløbet tager undervisningen sigte på at styrke deltagernes metodiske forudsætninger. Efterfølgende vil der være fokus på vejledning, aktiviteter mellem deltagerne og sparring og coaching i grupper. Endvidere er der i en vis udstrækning mulighed for at inddrage aktiviteter, der udspringer af ønsker fra deltagerne. 

Eksamen og ECTS-point

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i et det skriftlige afgangsprojekt. Der gives en samlet karakter efter 7-trinsskalaen. Den skriftlige del indgår med 2/3 vægt. Faget giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.