Strategisk kompetenceudvikling

Et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i HR

'Strategisk kompetenceudvikling' giver dig professionel sikker grund under fødderne, når du skal arbejde med at sikre din virksomhed/organisation den nødvendige kompetencetilvejebringelse, hvad enten det skal ske ved rekruttering udefra eller ved udvikling af de menneskelige ressourcer, der allerede befinder sig i virksomheden.

Målgruppe

'Strategisk kompetenceudvikling' er for dig, som allerede arbejder med HR som fx HR-konsulent, HR-ansvarlig, HR-chef, HR-koordinator, HR-partner, rekruttør, personalekonsulent og lignende. 'Strategisk kompetenceudvikling' er også relevant for dig, der arbejder med HR-orienterede opgaver, fx som konsulent, foreningsprofessionel eller leder og for dig, som ser din fremtidige karriere inden for HR-feltet.

Indhold

Vi tager udgangspunkt i, at medarbejderkompetencer er afgørende for virksomhedens/organisationens succes med at nå sit mål. Vi arbejder strategisk med kompetenceudvikling, hvilket betyder, at du lærer at tænke virksomhedens målsætninger ind i dit arbejde og dermed bidrage positivt til virksomhedens succes.

De centrale emner er planlægning, gennemførelse og evaluering af kompetenceudviklingsprojekter. Emnerne belyses fra mange vinkler, og vi arbejder både på virksomhedsniveau, afdelingsniveau og individniveau. Du får svar på spørgsmål som:

  • Hvordan lærer vi, og hvordan kan vi skabe læring på jobbet?
  • Hvordan afdækker vi behov, og hvordan designer vi løsninger?
  • Hvilke krav stiller vi til kursusleverandører, og hvordan måler vi effekten?
  • Hvordan styrer vi kompetenceudviklingsprojekter?

Vi arbejder med forskellige teorier og tilgange til læring og læringsprocesser. Det teoretiske perspektiveres løbende til praktiske eksempler, og faget giver dig mange praktiske værktøjer til, hvordan du helt konkret kan spille en rolle i virksomhedens aktiviteter inden for kompetenceudvikling.

Udbytte

Med 'strategisk kompetenceudvikling' får du;

  • værktøjer, der helt konkret kan facilitere kompetenceudviklingsprojekter i din virksomhed
  • viden om, hvad der virker (og hvad der ikke virker), når du skal lykkes med at skabe læringsprocesser i virksomheden
  • viden om forskellige tilgange til læring, fx lineær vs. cirkulær tilgang
  • idéer til, hvordan du kan skabe læring på jobbet - effektivt og billigt
  • kort sagt kvalifikationer, så du kan gennemføre strategisk kompetenceudvikling, herunder effektsikring og effektmåling

Sådan arbejder vi

Fagets emner udfoldes i en vekselvirkning mellem teori og praksis. Der vil være oplæg fra underviseren, dialogbaseret undervisning, aktiviteter mellem deltagerne og erfaringsudveksling i grupper. Du kommer til at arbejde med aktuelle HR-opgaver fra din egen hverdag, og du får rig mulighed for at sparre med medstuderende og undervisere om, hvordan du bedst løser dem.

Eksamen og ECTS (ikke på kurser)

'Strategisk kompetenceudvikling' afsluttes med en mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt langt projekt, med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Det lange projekt indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen. Faget giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Strategisk kompetenceudvikling' er et fag på akademiuddannelsen i HR, der en del af fagområdet for ledelse. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Strategisk kompetenceudvikling

Startdato: 01-09-2020

Pris: 8.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)