Organisationsudvikling i HR-perspektiv

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med 'organisationsudvikling i HR-perspektiv' får du lejlighed til at profilere din akademiuddannelse i HR gennem fordybelse i selvvalgte emner inden for organisationsudvikling og forandringsledelse.

Indhold

Vi tager udgangspunkt i, at virksomheder og organisationer i dag fungerer under et konstant forandringspres. En væsentlig del af HR’s bidrag til virksomhedens målopfyldelse ligger derfor i evnen til at bidrage til organisatoriske udviklingsprocesser og forandringsprocesser.

I 'organisationsudvikling i HR-perspektiv' arbejder vi med forskellige tilgange til forståelsen af moderne organisationer, lige fra struktur til kultur. Det faglige indhold danner fundamentet for, at du kan arbejde med ’organisatorisk diagnose’ og opstille forudsætninger for forandrings- og udviklingsprocesser i en konkret kontekst.

Du får mulighed for at fordybe dig i områder, som har særlig relevans for dig og din virksomhed. Der er afsat tid til, at du kan arbejde med det emneområde, du har valgt.

Udbytte

Med 'oganisationsudvikling i HR-perspektiv' får du;

  • teorier og værktøjer, der styrker din forståelse af organisationer, herunder din egen
  • konkrete teorier og værktøjer, som du kan anvende til organisatorisk diagnose
  • indsigt i relevante organisationsudviklingsmetoder, så du kan deltage aktivt i implementering af disse
  • viden og færdigheder, så du kan bidrage til forandringsprocesser i praksis
  • lejlighed til at arbejde med teorier, metoder og værktøjer inden for et selvvalgt område, som kan vælges i tæt tilknytning til aktuel egen praksis

Med et bedre fagligt grundlag kan jeg nu skære igennem støj og uvaner og sige: Så det gør vi. Det giver noget selvsikkerhed og selvtillid. Jeg har nu fundamentet på plads og kan gøre en forskel i organisationen.

Henrik Bjørn Oldenborg, HR Manager, Duka A/S, Hinnerup

Sådan arbejder vi

Fagets emner udfoldes i vekselvirkning mellem teori og praksis. Der vil være oplæg fra underviseren, dialogbaseret undervisning, aktiviteter mellem deltagerne og erfaringsudveksling i netværksgrupper og på holdet. Du får rig mulighed for at holde teorien op imod dine egne erfaringer.

Vi arbejder en del af tiden i interessebaserede gruppefællesskaber. Den enkelte gruppe dykker ned i et selvvalgt organisationsudviklings- eller ledelseskoncept. Gruppen får lejlighed til at formidle deres resultat både skriftligt og mundtligt for resten af holdet.

Eksamen og ECTS

'Organisationsudvikling i HR-perspektiv' afsluttes med en mundtlig prøve på baggrund i en individuel synopsis og med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trins skalaen. Synopsen indgår i en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen. Faget giver 10 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "organisationsudvikling i HR-perspektiv" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel akademiuddannelse i HR. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Organisationsudvikling i HR-perspektiv

Startdato: 08-02-2022

Pris: 8.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Download mødeplan (pdf)