HR's servicering af linjeledelsen

Et valgfag på akademiuddannelsen i HR

'HR's servicering af linjeledelsen' giver dig en solid indføring i HR-funktionens arbejdsfelt. Du opnår god indsigt i HR’s rolle i forhold til linjeorganisationen, og du får en række værktøjer i forbindelse med rekruttering, fastholdelse og udvikling af medarbejdere.

Målgruppe

'HR’s servicering af linjeledelsen' er for dig, der arbejder med HR-stabsopgaver, og som ønsker konkrete værktøjer og ny faglig viden, du kan bruge direkte i dit daglige arbejde.

Du arbejder fx som HR-konsulent, HR-ansvarlig, HR-chef, HR-koordinator, HR-partner, rekruttør, personalekonsulent eller lignende. Faget er også relevant for dig, der arbejder med HR-orienterede opgaver, fx som konsulent eller foreningsprofessionel og for dig, der ser din fremtidige karriere inden for HR-feltet.

Indhold

Med 'HR’s servicering af linjeledelsen' får du indsigt i HR-funktionens opgaver og handlerum. Du får viden om rekruttering og jobdesign, belønningssystemer, medarbejderpleje, kompetence– og karriereudvikling, dialogværktøjer (fx MUS), senioraktiviteter og afskedigelser.

De teorier, vi arbejder med, vil blive holdt op imod, hvordan HR-funktionen kan optimere samspillet med linjeledelsen. Vi lægger endvidere vægt på at sammenholde HR-værktøjerne med virksomhedens generelle udgangspunkt, strategier og værdier, så HR-indsatsen hverken ”skyder over eller under målet”. Dette er en vigtig del af den HR-professionelle tilgang til fagområdet.

Udbytte

Når du er færdig med 'HR's servicering af linjeledelsen ' har du fået;

  • konkrete værktøjer som styrker dine kompetencer i forhold til opgaverne i en HR-afdeling
  • forståelse for de forskellige lederniveauers arbejdsvilkår
  • kompetencer til professionelt at sparre med – og servicere - lederne med relevante HR-værktøjer
  • kvalificeret viden, som hjælper dig med at understøtte linjeledelsen i beslutninger om rekruttering, karriere- og kompetenceudvikling og fratrædelse
  • Kompetencer til at spille en aktiv rolle i forbindelse med motivationsfremmende aktiviteter og belønningssystemer

Sådan arbejder vi

Projektarbejde, erfaringsudveksling og konkrete problemstillinger er en væsentlig del af undervisningen.

På uddannelsen arbejder du med aktuelle HR-opgaver fra din egen dagligdag, og du får rig mulighed for at sparre med medstuderende og undervisere om, hvordan du bedst løser dem.

Eksamen og ECTS

'HR's servicering af linjeledelsen ' afsluttes med en mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt kort projekt, med intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Det korte projekt indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen. Faget giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'HR's servicering af linjeledelsen' er et fag på akademiuddannelsen i HR, der en del af fagområdet for ledelse. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

HR's servicering af linjeledelsen

Startdato: 24-02-2021

Pris: 8.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)