Den strategiske HR-funktion

Et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i HR

'Den strategiske HR-funktion' giver dig overblik over HR’s forskellige roller og du bliver i stand til at koble forretningsforståelse med HR-indsats.

Målgruppe

Faget er for dig, som allerede arbejder med HR som fx HR-konsulent, HR-ansvarlig, HR-chef, HR-koordinator, HR-partner, rekruttør, personalekonsulent og lignende. Faget er også relevant for dig, der arbejder med HR-orienterede opgaver, fx som konsulent, foreningsprofessionel eller leder og for dig, som ser din fremtidige karriere inden for HR-feltet.

Indhold

Vi tager udgangspunkt i, at en professionel HR-indsats er baseret på den HR-professionelles solide forståelse for virksomhedens eller organisationens behov. Derfor er forretnings- og organisationsforståelse centrale emner i faget.

Du får viden om, hvilke roller HR kan indtage i virksomheden, og hvordan du som HR-konsulent kan finde din rolle. Vi ser på, hvad der skal prioriteres i HR-indsatsen, og hvordan man kan måle effekten i organisatoriske nøgletal.

Du får kendskab til teorier inden for Human Resource Management, strategi, HR-strategi og konsulentroller. Teorierne bliver løbende perspektiveret op imod den konkrete HR-praksis og din egen hverdag.

Udbytte

Når du er færdig med 'den strategiske HR-funktion' har du fået;

  • viden om og indsigt i, hvad Human Resource Management er og indebærer
  • styrket din forretningsforståelse
  • viden om de mest udbredte strategiske teorier og værktøjer
  • værktøjer til at definere en konkret HR-strategi, der kan fungere i praksis i din virksomhed
  • værktøjer til at måle nytteværdien af HR-indsatsen
  • overblik over HR’s rolle i en organisation
  • afsæt til at vurdere, hvilke rolleudmøntninger der er hensigtsmæssige i en konkret sammenhæng
  • konkrete værktøjer, der styrker dig i de forskellige konsulentroller, som arbejdet i HR-feltet indebærer

Sådan arbejder vi

Fagets emner udfoldes i en vekselvirkning mellem teori og praksis. Der vil være oplæg fra underviseren, dialogbaseret undervisning, aktiviteter mellem deltagerne og erfaringsudveksling i grupper.

Du kommer til at arbejde med aktuelle HR-opgaver fra din egen hverdag, og du får rig mulighed for at sparre med medstuderende og undervisere om, hvordan du bedst løser dem.

Eksamen og ECTS

'Den strategiske HR-funktion' afsluttes med en mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt kort projekt, med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Det korte projekt indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen. Faget giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Den strategiske HR-funktion' er et fag på akademiuddannelsen i HR, der en del af fagområdet for ledelse. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Den strategiske HR-funktion

Startdato: 24-02-2021

Pris: 8.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)