Den strategiske HR-funktion

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

'Den strategiske HR-funktion' giver dig overblik over HR’s forskellige roller og du bliver i stand til at koble forretningsforståelse med HR-indsats.

Målgruppe

Faget er for dig, som allerede arbejder med HR som fx HR-konsulent, HR-ansvarlig, HR-chef, HR-koordinator, HR-partner, rekruttør, personalekonsulent og lignende. Faget er også relevant for dig, der arbejder med HR-orienterede opgaver, fx som konsulent, foreningsprofessionel eller leder og for dig, som ser din fremtidige karriere inden for HR-feltet.

Indhold

Vi tager udgangspunkt i, at en professionel HR-indsats er baseret på den HR-professionelles solide forståelse for virksomhedens eller organisationens behov. Derfor er forretnings- og organisationsforståelse centrale emner i faget.

Du får viden om, hvilke roller HR kan indtage i virksomheden, og hvordan du som HR-konsulent kan finde din rolle. Vi ser på, hvad der skal prioriteres i HR-indsatsen, og hvordan man kan måle effekten i organisatoriske nøgletal.

Du får kendskab til teorier inden for Human Resource Management, strategi, HR-strategi og konsulentroller. Teorierne bliver løbende perspektiveret op imod den konkrete HR-praksis og din egen hverdag.

I dag sidder jeg med i ledergruppen og tager strategiske beslutninger og kan byde ind på nye arbejdsopgaver, fx når der skal laves trivselsundersøgelser eller plan for fastholdelse af medarbejdere.

Tina Andersen-Norre, HR Manager, Hydratech Industries, Vrå

Udbytte

Når du er færdig med 'den strategiske HR-funktion' har du fået;

  • viden om og indsigt i, hvad Human Resource Management er og indebærer
  • styrket din forretningsforståelse
  • viden om de mest udbredte strategiske teorier og værktøjer
  • værktøjer til at definere en konkret HR-strategi, der kan fungere i praksis i din virksomhed
  • værktøjer til at måle nytteværdien af HR-indsatsen
  • overblik over HR’s rolle i en organisation
  • afsæt til at vurdere, hvilke rolleudmøntninger der er hensigtsmæssige i en konkret sammenhæng
  • konkrete værktøjer, der styrker dig i de forskellige konsulentroller, som arbejdet i HR-feltet indebærer

Sådan arbejder vi

Fagets emner udfoldes i en vekselvirkning mellem teori og praksis. Der vil være oplæg fra underviseren, dialogbaseret undervisning, aktiviteter mellem deltagerne og erfaringsudveksling i grupper.

Du kommer til at arbejde med aktuelle HR-opgaver fra din egen hverdag, og du får rig mulighed for at sparre med medstuderende og undervisere om, hvordan du bedst løser dem.

Eksamen og ECTS

'Den strategiske HR-funktion' afsluttes med en mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt kort projekt, med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Det korte projekt indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen. Faget giver 10 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "den strategiske HR-funktion" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel akademiuddannelse i HR. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Den strategiske HR-funktion

Startdato: 24-02-2022

Pris: 8.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Download mødeplan (pdf)