Revision og årsrapport

Du bliver via et overordnet kendskab til årsregnskabsloven og med hjælp i udvalgte regnskabsvejledninger i stand til selv at udarbejde en årsrapport for en klasse B-virksomhed. 

Du bliver endvidere i stand til at deltage i en revisionsplanlægning, udføre konkrete revisionshandlinger for de mest almindelige områder i en årsrapport samt udarbejde forslag til konklusionen på revisionsopgaven. 

Du får viden, så du kan kombinere sin faglige viden med en metodemæssig indsigt med henblik på at kunne analysere og vurdere praktiske problemstillinger i forbindelse med finansiel rådgivning.

Dit udbytte

Med faget får du kompetencer til at:

  • udarbejde årsrapporter for klasse B virksomheder
  • udføre de nødvendige revisionshandlinger for de hyppigst forekommende områder i en årsrapport for klasse B virksomheder.

Eksamen og ECTS

'Revision og årsrapport' afsluttes med en 30 min. individuel mundtlig eksamen med baggrund i individuelt projekt. Der er ekstern censur og bedømmelse efter 7- trins skalaen. 

'Revision og årsrapport' giver 10 ECTS-point.

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig