Finansielle forretninger

Du bliver i stand til ud fra helkundeprincippet at yde professionel finansiel rådgivning til private kunder med komplicerede rådgivningsbehov, og du lærer at opstille fagligt kvalificerede løsninger inden for udvalgte finansielle områder. 

Du bliver ligeledes i stand til at yde professionel finansiel rådgivning til erhvervskunder inden for årsregnskabslovens klasse A og B samt opstille fagligt kvalificerede løsninger inden for udvalgte finansielle områder.

Dit udbytte

Med faget får du kompetencer til at:

  • udvikle faglige færdigheder og skabe ny viden i relation til professionel finansiel totalrådgivning af privat- og erhvervskunder
  • yde relevant finansiel rådgivning rettet mod rådgivningsmæssigt komplicerede kunders behov, problemstillinger og opstille løsningsmuligheder inden for kreditvurdering, bolig, bil samt forsikring og pension
  • yde relevant finansiel rådgivning rettet mod rådgivningsmæssigt komplicerede kunders behov, problemstillinger og opstille løsningsmuligheder inden for investeringsprodukter omfattet af mærkningsordningens kategori "grøn" og "gul"
  • yde relevant finansiel rådgivning rettet mod erhvervskundens (Årsregnskabslovens klasse A og B) behov, problemstillinger og opstille løsningsmuligheder inden for kreditvurdering herunder regnskabsanalyse, drifts- og anlægsfinansiering samt finansielle og operationelle strategier

Eksamen og ECTS

'Finansielle forretninger' afsluttes med en 30 min. individuel mundtlig eksamen med baggrund i individuelt projekt. Der er ekstern censur og bedømmelse efter 7- trins skalaen. 

'Finansielle forretninger' giver 10 ECTS-point.

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig