Analyse af regnskabsdata

Faget kvalificerer dig til at udarbejde en kvantitativ analyse af regnskabsdata ved brug af grundlæggende statistisk metode.

Fagets indhold

 • Generelle statistiske begreber, metoder og modeller, herunder deskriptiv statistik, sandsynlighedsteori, stikprøveanalyse, hypotesetest og regressions- og korrelationsanalys
 • Krav til dataindsamling med henblik på revision
 • Anvendelsesmuligheder for statistisk metode på praktisk revision.

Dit udbytte

Med faget "Analyse af regnskabsdata får du: kompetencer til at:

 • udvælge og anvende statiske modeller på regnskabsdata
 • opstille og teste relevante hypoteser på regnskabsdata
 • foretage stikprøvekontrol af regnskabsdata
 • udarbejde og forholde sig kritisk til forecast og budgettering på både virksomhed eller konkret vare/projekt
 • gennemføre statistisk revision
 • effektivisere kvaliteten af udvalgt data og mængden af data ved revision af regnskabsdata
 • afdække fejl i regnskaber ved hjælp af statiske metoder
 • mindske fejl i revisionen.

Sådan arbejder vi

Undervisningen vil primært være dialogbaseret undervisning med udgangspunkt i konkrete cases, regnskabsdata og revisionshandlinger. Undervisningen suppleres med øvelsesopgaver, som diskuteres i undervisningen. Der udarbejdes 4 skriftlige opgaver hver af et omfang svarende til en 4-timers skriftlig prøve.

Eksamen og ECTS

'Analyse af regnskabsdata' afsluttes med en mundtlig eksamen (30 min.) med udgangspunkt i en individuel synopsis eksamen. Der er ekstern censur og bedømmelse efter 7- trins skalaen. 

'Analyse af regnskabsdata' giver 10 ECTS-point.

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig